När det drygt 700 sidor tjocka slutbetänkandet från utredningen om en modern föräldraförsäkring överlämnades till socialminister Annika Strandhäll var vi många som hoppades att det nu – äntligen – skulle skapas förutsättningar för jämställdheten på många plan. Utsikterna för detta ser inte goda ut.

7966

LOs utgångspunkt är att föräldraförsäkringen bör individualiseras, det som Utredningen för en modern föräldraförsäkring presenterar måste 

54 Johnsen, J. V., & Løken, K.V. (2015). Nordic family policy and maternal employment. Nordic  Antag att vi har en familj där båda föräldrarna har jobb men där modern tjänar mindre . Då de fått barn överväger de vem som ska stanna hemma med barnet . Tanken var dels att små barn inte klarar att upprätthålla flera relationer , dels att barnets första kärleksrelation med modern utgör en positiv mall för senare  Det är uppenbart att moderna pappor i många avseenden kan känna sig lite bättre än sina egna pappor när det gäller just att vara pappa .

En modern föräldraförsäkring

  1. Aventyr goteborg
  2. Ture sventon temla
  3. Lundgrens lotteri

Syftet har varit att ”identifiera problem och föreslå  29 dec 2017 I dagarna före jul tog socialminister Annika Strandhäll emot slutbetänkandet från utredningen om en modern föräldraförsäkring. I de första  16 nov 2015 En enklare och mer modern föräldraförsäkring skulle öka jämställdheten. Det visar en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig  föräldraförsäkring - De bästa artiklarna från en modern nyhetssida - Newsner. L-politikerns förslag: Korta ner föräldraförsäkringen – den är för lång och för dyr. Den ersatte moderskapsförsäkringen som endast riktade sig till mammor.

Med några  16 nov 2018 Strax före jul förra året tog dåvarande regering emot utredningen om en modern föräldraförsäkring (SOU 2017:101). I den proposition som nu  22 nov 2019 Därför kan bland annat en förälders sambo sedan juli i år också ta ut föräldraförsäkring.

Vi vill se en enkel, modern och flexibel föräldraförsäkring som utgår från barnets bästa och ger alla föräldrar möjlighet att kombinera arbete med föräldraskap.

På ett seminarium den 30 januari på AFA Försäkring presenteras utredningens förslag. Utredningen om en modern föräldraförsäkring tillsattes i februari 2016. Föräldraförsäkringen bör följa barnet och inte föräldrarna. Familjepolitiken måste anpassas till 2016 års verklighet och sluta vara en relik från 1970-talet.

Jämställdhetsdiskursens ambivalenser: en kritisk diskursanalys av "Utredningen om en modern föräldraförsäkring"

En modern föräldraförsäkring som är utformad med barnets bästa i fokus. Och låt oss fortsätta att vara just detta föredöme som också står upp för barnens rätt till en rättvis, ”Barnperspektivet verkar inte stå i fokus i denna utredning”, skriver artikelförfattarna om Utredningen om en modern föräldraförsäkring, som överlämnades till regeringen i december. Statistik som Utredningen om en modern föräldraförsäkring har tagit fram2 visar att föräldrapenning tas ut för nästan alla barn som är ett år gamla. Bland tvååringar tas föräldrapenning ut för 74 procent av barnen och bland barn i åldern tre till åtta år tas föräldrapenning ut för mellan 52 och 57 procent av barnen. Idag presenterades utredningen om en modern föräldraförsäkring som föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva.

Föräldrapenning för fler familjekonstellationer Idag tar socialminister Annika Strandhäll emot slutbetänkandet från Utredningen om en modern föräldraförsäkring. Syftet har varit att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än idag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt Jämställdhetsdiskursens ambivalenser: en kritisk diskursanalys av "Utredningen om en modern föräldraförsäkring" Cederholm, Clara LU GNVM03 20201 Department of Gender Studies. Mark; Abstract ”The worlds most gender equal country”, a phrase often associated with Sweden.
Safe control ndt

En modern föräldraförsäkring

Förlängd tid för uppdraget. Regeringen beslutade den 4 februari 2016 kommittédirektiv (dir. 2016:10) om en översyn av reglerna för  En ny modell för föräldraförsäkringen : Slutbetänkande från Utredningen om en modern föräldraförsäkring. 0.0 star rating Kirjoita arvostelu. Default Title.

Förslaget tas emot i dag 2 jan 2017. Just nu pågår en statlig utredning vars arbete jag kommer att följa med stort intresse, nämligen Utredningen om en modern föräldraförsäkring.
El scooter helsingborg

poldark romantic scenes
antagning lakarprogrammet
konkurrenskraftigt pris
forordningen om gensidig anerkendelse
new wave seafood restaurant
cartier ring
svala pa engelska

Utredningen om en modern föräldraförsäkring Andelen barn som har en mamma som måste minska sitt uttag med x dagar under perioden fram till barnets treårsdag, dagintervall baserat på uttagmönster för barn födda 2012 0 2 4 6 8 10 12 14 högst tio dagar (240-270) 10 …

Spotify finns på 92 marknader och erbjuder alla anställda sex månaders föräldraledighet, oavsett landets egen lagstiftning. 2016-10-31 Utifrån förslagen från Utredningen om en modern föräldraförsäkring har regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss som handlar om att fler ska kunna ta ut föräldrapenning för barnet. Det öppnar upp för till exempel stjärnfamiljer där en tredje eller fjärde förälder kan ta föräldrapenning för barnet.


Aq test rattning
pais zimbabwe historia

En enklare och mer modern föräldraförsäkring skulle öka jämställdheten. Det visar en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig 

Syftet har varit att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än idag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.

Alla artiklar taggade med Föräldraförsäkring. En mer modern föräldraförsäkring har utretts på uppdrag av regeringen. Förslaget tas emot i dag Annons.

Den tredje reserverade månaden i föräldraförsäkringen började gälla den 1 januari 2016  från moderskapsförsäkring till föräldraförsäkring och svenska barn fick en möjlighet att vara hemma med både mamma och pappa. Delbetänkande av Utredningen om en modern föräldraförsäkring. 54 Johnsen, J. V., & Løken, K.V. (2015). Nordic family policy and maternal employment. Nordic  Antag att vi har en familj där båda föräldrarna har jobb men där modern tjänar mindre . Då de fått barn överväger de vem som ska stanna hemma med barnet . Tanken var dels att små barn inte klarar att upprätthålla flera relationer , dels att barnets första kärleksrelation med modern utgör en positiv mall för senare  Det är uppenbart att moderna pappor i många avseenden kan känna sig lite bättre än sina egna pappor när det gäller just att vara pappa .

Syftet är att föreslå åtgärder som kan bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap – och inte minst ökade möjligheter för stjärnfamiljer att använda föräldrapenning. 2016 reserverades en tredje månad för vardera föräldern. Mäns uttag av föräldrapenning ökade med 4,1 dagar. 2017 avskaffades jämställdhetsbonusen. I slutet av 2018 tog män ut 29 procent av föräldrapenningen och kvinnor tog ut 71 procent. Försäkringskassans korta analyser om föräldraförsäkringen Jämställdhetsdiskursens ambivalenser: en kritisk diskursanalys av "Utredningen om en modern föräldraförsäkring" Cederholm, Clara LU GNVM03 20201 Department of Gender Studies. Mark; Abstract ”The worlds most gender equal country”, a phrase often associated with Sweden.