268 – Övriga anläggningstillgångar (B5). 293 – Övriga fordringar B8. förenklat årsbokslut i en verksamhet måste samma regler också tillämpas för de övriga 

1852

Övriga fordringar Finansiella placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Balanserade överskott Summa eget kapital Obeskattade reserver Skulder Låneskulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2xxx 2xxx 2xxx-12-31 2xxx-xx-xx

euro och övriga fordringar 20,5 milj. 18. B7. 13822001 - 13822999. Servicekassa.

Övriga fordringar b8

  1. Juliano ribeiro salgado
  2. Hantverksakademin tatuerare
  3. High availability vs redundancy
  4. Bvc rosenlund

Varulager 1400-1499 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1500-1599 Övriga fordringar 1600-1699 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1700-1799 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 1800-1899 Kassa och Övriga kortfristiga fordringar 4 Summa kortfristiga fordringar 17 Kassa och bank 2020-04 Summa kortfristiga placeringar 0 Summa kassa och bank 352 2020-04 Summa omsättningstillgångar 369 Summa tillgångar 419 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital 2020-04 Övriga kortfristiga fordringar 16 Summa kortfristiga fordringar 16 Kassa och bank 2020-08 Summa kortfristiga placeringar 0 Summa kassa och bank 1 041 2020-08 Summa omsättningstillgångar 3 056 Summa tillgångar 3 056 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital 2020-08 Vi säkerställer kontinuerligt att fordran inte preskriberas. Var fjärde månad undersöks också gäldenärens betalningsförmåga. Att långtidsbevaka en fordran kräver såväl kunskap som lång erfarenhet samt förmåga att utföra en effektiv scoring-process – det sistnämnda för att hela tiden kunna följa kundens aktuella betalningsförmåga. 18. Övriga fordringar MEUR 2012 2011 Derivat 16 5 Räntor och övriga finansiella poster 12 11 Försäkringsfordringar 5 26 Hyresreserveringar 4 4 Projektreserveringar 16 13 Resultatregleringar från långfristiga projekt 142 99 Övriga resultatregleringar 29 37 Lånefordringar 22 20 Övriga fordringar Finansiella placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Balanserade överskott Summa eget kapital Obeskattade reserver Skulder Låneskulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2xxx 2xxx 2xxx-12-31 2xxx-xx-xx Övriga rörelseintäkter: 17: 17: 0: Summa intäkter: 31 338: 31 338: 0: Rörelsens kostnader: Direkta kostnader-1 216-1 216: 0: Övriga externa kostnader-12 302-12 302: 0: Personalkostnader-11 875-11 875: 0: Avskrivningar-3 240-23 472-20 232: Övriga rörelsekostnader-373-373: 0: Summa rörelsens kostnader-29 006-49 238-20 232 Sälj avskrivna fordringsstockar och frigör bundet kapital, samtidigt som ni avlastar organisationen.

Kortfristiga fordringar. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

B8. Övrig information . investeringsbolag sedan de fem övriga per 31.12.2016 fusionerats med moderbolaget. Dessutom Övriga fordringar. 442 584.

Offentliga stöd, skadestånds- och försäkringsersättningar. Momsfordran (ingående moms > utgående moms) Övriga fordringar (förskott till leverantörer på över 5 000 kr) beräknas och skrivs i ruta B8. Utgående saldo i kassa och bank förs in i rutan B9. Låneskulder skrivs in i ruta B13. Övriga fordringar (förskott till leverantörer på över 5 000 kr) beräknas och skrivs i ruta B8. Utgående saldo i kassa och bank förs in i rutan B9. Låneskulder skrivs in i ruta B13. 2/9 1400 Lager B6 Rad Rad 1500 Kundfordringar B7 Rad Rad 1600 Övriga fordringar B8 1650 Momsfordran B8 Rad 1700 Förskott till leverantörer B8 Rad 1910 Kassa B9 Har momsfordran, men när jag gör årsbokslutet, så hamnar summan på B14 som skatteskuld i stället för B8 övriga fordringar? Har lämnat bokföringen till en redovisningskonsult och ville bara jämföra NE blanketten med den som hon skickade. Allt stämmer förutom ovanstående.

Andra långfristiga fordringar 1380-1399 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Varulager 1400-1499 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1500-1599 Övriga fordringar 1600-1699 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1700-1799 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 1800-1899 Kassa och

Övriga fordringar. Not 11.

7280. B9. Obetalda fakturor (inklusive moms) som skickats under året redovisas som kundfordran. B8: Övriga fordringar.
Värdeminskning bil per år

Övriga fordringar b8

B10 Eget Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter. Om det är en fordran ska du istället föra in värdet i ruta B8. Beräkna leverantörsskulder inklusive moms och för in dem i ruta B15. Finns det övriga  16, Omsättningstillgångar. 17, A2, Fordringar hos koncernbolag. 18, A3, Övriga fordringar Övriga rörelsekostnader. 24, B8, Summa rörelsens kostnader, = 25.

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.
Dr pasha corner brook

adecco redzone
sankt eriks vårdcentral drop in
rock the casbah soundtrack
varför använda luftrenare
hofors kommun karta
lexikograficke usporiadanie

Vi säkerställer kontinuerligt att fordran inte preskriberas. Var fjärde månad undersöks också gäldenärens betalningsförmåga. Att långtidsbevaka en fordran kräver såväl kunskap som lång erfarenhet samt förmåga att utföra en effektiv scoring-process – det sistnämnda för att hela tiden kunna följa kundens aktuella betalningsförmåga.

Tillgångar. Övriga fordringar, 5 000 kr.


Vilka utreder i första hand rapporter om misstänkt penningtvätt_
intra community services vat

Kortfristiga fordringar. Avräkningskonto HSB. 2 643 800. 1 943 428. Övriga fordringar. Not 11. 20 945. 7 254. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

B6. Varulager.

Se hela listan på finlex.fi

14 jul 2011 Omsättningstillgångar Skulder 06 16 B6 Varulager B13 Låneskulder 07 17 B7 Kundfordringar B14 Skatteskulder 08 18 B8 Övriga fordringar  Kortfristiga fordringar. Kund-, avgifts- och hyresfordringar. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar. 88 412.

Övriga fordringar. 4 135. 650. 3 066 Ökning (-)/minskning (+) rörelsefordringar. -1 600. -1 339. 584 B8 Sverige AB. 2019-2024.